ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ — Σωματείο φίλων του Παναθηναϊκού

Συνδρομές

Eκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής της Παναθηναϊκής Συμμαχίας.

Find us on
Facebook

Follow us on
Twitter

Watch us
on Youtube

Καταστατικό Σωματείου

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2012»

 • SECTION 4

  In section 4 you will find details about : 1) Income Management Policy 2 )Resources of the Association 3) Fiscal Year 4) Books – Accounts 5) Ownership, Management and Disposal of Property 6) Website 7) Relations with PAO FC 8) Dissolution of the Association

  More…

 • SECTION 3

  In Section 3 you will find more details about : 1) Administrative Organs 2) Members’ General Assembly 3) General Assembly Powers and Duties 4) General Assembly Convocation 5) General Assembly Proceedings, 6) Governing Board 7) Responsibilities – Liabilities – Prohibitions of the Governing Board 8) Operations of the Governing Board 9) President of the Governing Board 10) Secretary General 11) Treasurer 12) Audit Committee 13) Supervisory Board

  More…

 • SECTION 2

  In Section 2 you will find more details about 1) Association Members 2) General Rights and Obligations 3) Regular Members 4) Honorary Members 5) e-Members 6) Subscriber Regular Members 7) Registration Preconditions 8) Grounds for Rejecting Regular Membership 9) Grounds for Member Deregistration 10) Regular Members’ Rights 11) Regular Members’ Obligations 12) Disciplinary Procedure and Penalties 13) Member Withdrawal

  More…

 • SECTION 1

  In section 1 you can find more deals about 1) Name & Registered Office 2) Association’s Objectives 3) Means for Accomplishing Association Objectives

  More…