ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ — Σωματείο φίλων του Παναθηναϊκού

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας
στο Twitter

Δείτε μας
στο Youtube

Συνδρομές

Eκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής της Παναθηναϊκής Συμμαχίας.

Καταστατικό Σωματείου

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2012»

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

  Στο κεφάλαιο Α' του καταστατικού, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με :
  1) Την επωνυμία και την έδρα,
  2) Το σκοπό του Σωματείου,
  3) Και τα μέσα επίτευξης σκοπών του Σωματείου,

  Περισσότερα…

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

  Στο κεφάλαιο Β' του καταστατικού, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με :
  1) Τα μέλη του σωματείου,
  2) Τα γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
  3) Τα τακτικά μέλη,
  4) Τα επίτιμα μέλη,
  5) Τα ηλεκτρονικά μέλη,
  6) Τα ιδρυτικά Τακτικά μέλη,
  7) Τις προϋποθέσεις εγγραφής,
  8) Τους λόγους άρνησης εγγραφής των τακτικών μελών,
  9) Τους λόγους διαγραφής των μελών,
  10) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών,
  11) Την πειθαρχική διαδικασία και τις κυρώσεις,
  12) Την αποχώρηση Μέλους
  13) Και τις Συνδρομές- Χρηματικές καταβολές.

  Περισσότερα…

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

  Στο κεφάλαιο Γ ' του καταστατικού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με :
  1) Τα όργανα Διοίκησης,
  2) Τη Γενική Συνέλευση των μελών,
  3) Τις αρμοδιότητες, τη σύγκληση και τη λειτουτγία της Γενικής Συνέλευσης,
  4) Τη σύγκληση και τη λειτουτγία της Γενικής Συνέλευσης,
  5) Το Διοικητικό Συμβούλιο,
  6) Τις αρμοδιότητες-Ευθύνες- Απογορεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
  7) Τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου,
  8) Τον πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον ταμία,
  9) Την ελεγκτική Επιτροπή, το εποπτικό συμβούλιο, τις λοιπές επιτροπές ,
  10) και τις αρχαιρεσίες

  Περισσότερα…

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

  Στο κεφάλαιο Δ' του καταστατικού, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με : Την πολιτική Διαχείρισης των εσόδων, τους πόρους του Σωματείου, το Οικονομικό 'Ετος, τα βιβλία-Λογαριασμούς, την κτήση,Διαχείριση και Διάθεση Περιουσίας και το Διαδικτυακό τόπο.

  Περισσότερα…